Digitaal Publiceren

Adobe Digital Publishing Suite

DPS Articles maken
met Adobe InDesign

Training: 2 dagen
Seminar: 2 à 3 uren

Heb je de algemene pagina over Digitaal Publiceren al gelezen?

Met de introductie van Apple's iPad is de vraag naar interactieve digitale uitgaven van bestaande en nieuwe magazines, brochures, boeken en catalogi op tablets enorm toegenomen. Iedere uitgever wil met oude en nieuwe titels op die wonderlijke glazen leesplankjes verschijnen.

Inleiding

De tablet is een volwaardig nieuw soort computer, en iedereen wil zo snel mogelijk 'iets' op tablets publiceren. Bladen, folders, presentaties, etc. Maar hoe moet je zoiets maken, hoe verrijk je het met interactie en navigatie (web-koppelingen en knoppen) en meer media (foto-galerijen, panorama's, audio/video, web-layers, 3D-objecten, etc.) En niet onbelangrijk: hoe kan je deze publicatie verspreiden? Want men wil vaak ook nog wat geld ermee kunnen verdienen...

Adobe heeft een nieuwe oplossing, de Digital Publishing Solution 2015. Deze set van software, tools en diensten bevat onder andere het maken van Articles met Adobe InDesign. Je kan een InDesign-bestand met diverse interactieve overlays en media-elementen als Article voor in een iPad-uitgave (of andere merken tablets en platformen) klaarstomen.

Doelgroep

Iedereen die al met Adobe InDesign werkt en van daaruit iets voor de iPad of andere tablets wil creëren en publiceren, dus: ontwerpers, uitgevers en media-producenten in het algemeen.

Let op: voor verspreiding van deze Articles gebruikt men de on-line diensten van o.a. Adobe en Apple. De prijsstellingen daarvoor zijn zeer gevarieerd en aantrekkelijk voor uitgaven op grote èn kleinere schaal.

Doelstelling

De doelstelling en tijdsduur is flexibel. In één dag maak je redelijk kennis met deze materie en technieken. In twee dagen krijg je meer inzicht in het hele traject, en is er meer tijd voor het behandelen van alle nieuwe mogelijkheden en fenomenen van deze nieuwe digitale publicatievorm.

Inhoud

Het leren werken met de nieuwe tools is ontzettend eenvoudig. Natuurlijk moet je je even verdiepen in de soms nieuwe of vreemde aspecten van bepaalde media-elementen. En je moet wennen aan de te volgen procedures om een Article uiteindelijk aan te maken, te testen en te (laten) verspreiden. Maar het is allemaal goed te overzien en bovendien een leuke en leerzame materie.

Het redactioneel bedenken, ontwerpen en samenstellen van een uitgave die geschikt is voor mobiele apparaten is trouwens iets totaal nieuws voor vrij veel ontwerpers en dus ook als thema in deze training verweven. De inhoud en opmaak vergen namelijk een andere aanpak dan voor papier of het web.

Onderwerpen

Afhankelijk van de gewenste tijdsduur kunnen de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • globale uitleg over opzet van Digital Publishing Solution
  • bekijken van voorbeelden van enkele populaire uitgaven
  • downloaden en gebruiken van 'blanco' Adobe Viewer-app
  • doorlopen van de procedure a.h.v. een simpel voorbeeld
  • opzetten van een voorbeeld met een complexe opmaak
  • aanpak voor meerdere tablet-formaten (vanaf versie CS6)
  • maken/combineren van diverse interactieve onderdelen
  • testen van Articles op de computer of een iPad/Android
  • globale informatie over prijsstellingen voor verspreiding

Aanvulling: DPS 2015

Er is nog een aanvullende dag na deze training te volgen, waarin het voorbereiden en beheren van de distributie uitgebreider wordt behandeld. Onderwerpen zoals het instellen van alle meta-data, het delen van artikelen en advertenties, het overzien en beheren van vele publicaties tegelijk, het klaarmaken voor aanbieding bij o.a. de Apple Store en Android Google Play, opties voor abonnementen, etc.

Voorkennis

Om de oefeningen tijdens deze training goed te kunnen volgen en uitvoeren, is een ruime Adobe InDesign-kennis en ervaring wenselijk. Heb je die (nog) niet, volg dan eerst een training die je de basis van InDesign leert en bouw ook eerst de nodige routine op.

Daarnaast is kennis van interactieve technieken in InDesign gewenst doch niet vereist (zie training Adobe InDesign Interactie). daarvoor kan je uiteraard ook bij mij en mij terecht.

Training in deze materie vereist een recente versie Adobe InDesign CC, maar je hoeft niet per se al ervaring in die versie te hebben.

Verwante trainingen

Deze training maakt deel uit van een nieuw cluster, Digitaal Publiceren. Daarin horen de onderstaande andere trainingen:

De eerste twee (Intro en Interactie) zijn wat algemener, de andere juist specifiek gericht op het maken van één type digitale publicatie.

Voorafje ?

Overweeg eventueel die eerste training (of als seminar) als 'voorafje' bij deze training, zodat je een beter totaalbeeld en inzicht in alle nieuwe publicatie-vormen krijgt en beter weet wat je wil gaan uitdiepen.

Interesse ?

Neem gerust contact op voor het bespreken van de inhoud van deze of een andere training. Of raadpleeg een van de vele training-aanbieders die mij wel eens inzetten voor hun klassikale trainingen.

Nederlandse primeur

O ja, ik heb in november 2010 m.b.v. deze software de Nederlandse primeur opgezet en uitgevoerd: de Dzone #132 voor de iPad.

© 2018 - Studea  peter@studea.nl  +31 (0) 6 46 220 421