Digitaal Publiceren

ePubs 2.0 "Reflowable"
maken met Adobe InDesign

Training: 1 of 2 dagen
Seminar: 2 à 3 uren

Heb je de algemene pagina over Digitaal Publiceren al gelezen?

Het is de gulden middenweg tussen PDF en Web. Men heeft er allerlei namen voor: digitale boeken, ePublicaties, eBooks, iBooks, noem maar op. Tijd voor opheldering en praktijk: in deze training leer je wat "Reflowable ePubs" (versie 2.0) zijn en hoe je ze met Adobe InDesign maakt.

Met al die nieuwe apparatuur waarmee je op andere manieren kan lezen, groeit ook de behoefte om steeds meer informatie in die nieuwe leesvormen te gieten. Jonge generaties zijn opgegroeid met computers en tablets en willen geen kilo's papier meer in schooltassen en rugzakken. En "papierloos" werken is in veel organisaties ook al tot beleid verheven (soms zelfs overdreven). Zou papier als 'leesvoer' en informatiedrager nu toch echt een stapje terug gaan doen? Reken maar !

Terwijl uitgeverijen van magazines en kranten nog stevig nadenken over mogelijke technieken en verschijningsvormen, is er voor veel soorten uitgaven al een duidelijke koers: boeken, scripties en documentatie worden ePub-bestanden. Bekende e-readers zoals Amazons Kindle en Sony's Reader pionierden op dit gebied, maar Apple's iPad en alle andere tablets doen die behoefte in grote sprongen toenemen.

Reflowable ePubs combineren de voordelen van een ouderwets boek en de digitale flexibiliteit en mobiliteit van moderne media. Deze ePubs bieden grote of kleine hoeveelheden tekst en afbeeldingen in een eenvoudige vorm. Maar wel zodanig dat de lezer zelf nog van alles kan aanpassen, zoals lettergrootte, achtergrond, etc. Ook bieden ePubs de uitgeverijen diverse mogelijkheden voor DRM (Digital Rights Management, rechtenbeheer). En dankzij Adobe InDesign (al vanaf versie CS 5.5) kan je deze Reflowable ePubs (versie 2.0) uiterst makkelijk zelf aanmaken en aanpassen.

Doelstelling

Leer in één dag wat een Reflowable ePub is, hoe het werkt en hoe je deze maakt m.b.v. Adobe InDesign. Een goede combinatie van elegantie en techniek, daar draait het om bij het maken van correcte èn fraai verzorgde ePubs.

Na deze training kan je je eigen workflow opzetten voor het prepareren, redigeren en produceren van Reflowable ePubs en heb je ook wat meer zicht op de andere (technische) ontwikkelingen die hiertoe geleid hebben en af en toe nog van pas kunnen komen (validatie, metadata, etc.) Ook worden enkele verspreidingsvormen besproken.

Doelgroep

Iedereen die betrokken is bij de redactie, productie en publicatie van boeken, scripties, verslagen en andere meer of minder lijvige publicaties, heeft baat bij deze korte (eendaagse) en krachtige training.

Inhoud

Hoe werkt het maken van Reflowable ePubs, wat is er mogelijk en in hoeverre kan je naast Indesign ook nog andere software zoals Word en Dreamweaver daar eventueel bij inzetten? Na het schetsen van de korte historie en de huidige situatie (welke readers gebruiken welke eBook-formaten, en welke software is er om Reflowable ePubs te maken en lezen) ga je snel aan de slag met meer en minder complexe oefeningen.

Een korte opsomming van de te behandelen onderwerpen:

  • Uitleg over de essentiële techniek van (reflowable) ePub-bestanden.
  • Vereisten, valkuilen en (on)mogelijkheden van Reflowable ePubs t.o.v. andere digitale en interactieve media.
  • InDesign leren gebruiken voor het geschikt maken van content.
  • Aandacht voor inhoudsopgave, afbeeldingen, (typo)grafische opties.
  • Tips over goede voorbereiding (in Word) en nabewerking in XHTML en CSS (met o.a. Dreamweaver).

Daarnaast wordt even kort stilgestaan bij de wijze waarop ePub 3.0 met Fixed Layout werkt, zodat het verschil goed duidelijk is.

ePub 3.0 Fixed Layout

Het afgelopen jaar gonst het van de ontwikkelingen omtrent de nieuwe ePub 3.0-standaard met "Fixed Layout". Ook Adobe maakt zich sterk voor deze standaard (de Adobe InDesign CC 2014-updates zijn er zelfs speciaal aan gewijd). Met het verschijnen van de versie Adobe InDesign CC 2014.1 is het maken van deze ePubs "FXL" een goede mogelijkheid.

De training zal even stil staan bij deze nieuwe ontwikkeling, maar er niet uitgebreid op in gaan. Omdat deze versie ePub (3.0) zó anders werkt en zó veel méér kan qua interactie, navigatie en extra media-typen, heb ik er een aparte training voor. De Reflowable ePub blijft echter ernaast bestaan en zal niet verdwijnen. Integendeel, voor veel lijvig leeswerk blijft de 'oude' Reflowable ePub zelfs de beste aanpak.

Voorkennis

Om de oefeningen tijdens deze training goed te kunnen volgen en uitvoeren, is een redelijke Adobe InDesign-kennis en ervaring wenselijk. Heb je die (nog) niet, volg dan eerst een training die je de basis leert van InDesign en bouw wat routine op. Ook voor die training kan je uiteraard bij mij terecht.

De training leunt sterk op de sterk verbeterde functies die vanaf Adobe InDesign CS 5.5 beschikbaar zijn. Deze versie (of uiteraard de nieuwere versie CS6 en CC) is voor dit doel dan ook vereist, maar je hoeft niet per se al ervaring in die versie te hebben.

Verwante trainingen

Deze training maakt deel uit van een nieuw cluster, Digitaal Publiceren. Daarin horen de onderstaande andere trainingen:

De eerste twee (Intro en Interactie) zijn wat algemener, de andere zijn juist specifiek gericht op het maken van één type digitale publicatie.

Voorafje ?

Overweeg eventueel die eerste training (eventueel als seminar) als 'voorafje' bij deze training, zodat je een beter totaalbeeld en inzicht in alle nieuwe publicatie-vormen krijgt en beter weet wat je kan uitdiepen.

Interesse ?

Neem gerust contact op voor het bespreken van de inhoud van deze of een andere training. Of raadpleeg een van de vele training-aanbieders die mij wel eens inzetten voor hun klassikale trainingen.

© 2018 - Studea  peter@studea.nl  +31 (0) 6 46 220 421