Digitaal Publiceren

ePubs met "Fixed Layout"
maken in Adobe InDesign

Training: 1 of 2 dagen
Seminar: 2 à 3 uren

Heb je de algemene pagina over Digitaal Publiceren al gelezen?

Na een aanvankelijk lastige start, heeft Adobe besloten om haar InDesign-schouders onder de nieuwe ePub versie 3.0 standaard te zetten, en met name de "Fixed Layout" variant. Deze belooft betrouwbare typografie en layout (vergelijkbaar met een PDF) en een rijk scala aan interactieve mogelijkheden en media-typen (deels vergelijkbaar met een DPS uitgave).

Problematische ontwikkeling

Dat we langzaam aan van papier als informatiedrager naar publicaties op glas verschuiven, zal duidelijk zijn. Maar de 'jungle' aan soorten bestanden bood lange tijd eigenlijk geen goede oplossing die op alle voor de hand liggende platformen en doeleinden beschikbaar was (voor computers, tablets en smartphones, in web- en app-omgeving, zowel on-line als off-line, etc.)

PDF en ePub 2.0 blijven principieel moeilijk doen over interactieve mogelijkheden en media, waarbij de ePub 2.0 zich ook nog eens willens en wetens beperkt in typografie en layout. Articles (voor Adobe DPS/AEM-toepassingen), Apple's iBooks en andere vergelijkbare publicatievormen bieden wat vorm en interactieve inhoud wel meer opties en zekerheden, maar vereisen vaak een aan zware contracten verbonden verspreiding. Kortom: het bleef 'modderen' met interactieve publicaties.

ePub 3.0 met Fixed Layout

De eerdere Reflowable ePub (2.0) combineert de flexibiliteit en mobiliteit van moderne media. De ePub 3.0 met Fixed Layout (kortweg "ePub FXL") staat daar eigenlijk haaks op en biedt alles wat de ePub 2.0 juist níet wil en nooit zal bieden: een vast formaat, met precieze layout en typografie.

ePub Fixed Layout of Publish Online, het kan allebei !

Bekijk de digitale publicatie via een browser, apart of in een webpgaina.

Vanwege deze tegengestelde opzet, is het lastig om de spreekwoordelijke kool en geit te sparen, dus zal de weergave van een ePub 3.0 per definitie níet geschikt zijn om op verschillende formaten te blijven gebruiken.

Maar ePub 3.0 heeft veel voordelen t.o.v. andere publicatievormen:

 • ePub 3.0 biedt alle mogelijkheden van HTML5, zoals interactie, navigatie, animatie en A/V-media, dankzij CSS en JavaScripts;
 • identieke weergave op vrijwel alle populaire platformen;
 • tekstueel geheel doorzoekbaar en indexeerbaar;
 • je bouwt geen "applicatie" dus makkelijker af te leveren;
 • geen wachttijden of moeienis met keurmeesters van app-stores;
 • zelf de verspreidingswijze en/of het verkoopkanaal bepalen
  (via eigen of andermans server, website, mail, stick, share, etc.)
 • en uiteraard is de ePub FXL (net zoals de oude Reflowable ePub) te voorzien van meerdere typen DRM (Digital Rights Management).

Er zijn ook nadelen, of laten we zeggen "tijdelijke tekortkomingen", want aan de ePub-standaard wordt constant gebouwd en gesleuteld:

 • het is een lineair format bestaande uit een serie pagina's – geen matrix van artikelen met daarbinnen één of meerdere korte of lange pagina's, zoals bij o.a. DPS Folio's en Articles en websites;
 • de (typo)grafische mogelijkheden van HTML en CSS zijn niet zo verfijnd als op Adobe PostScript-gebaseerde oplossingen zoals PDFs en DPS;
 • er kunnen o.a. om diezelfde reden (kleine) verschillen, afwijkingen en verlopen in de tekst ontstaan, afhankelijk van de hardware en software waarmee men de publicatie bekijkt.

Alle voor- en nadelen bij elkaar opgeteld, is de balans toch al behoorlijk gunstig voor het maken en verspreiden van ePubs FXL.

Doelgroep

 • Ontwerpers en uitvoerders van de gebruikelijke print-media die de slag willen maken om op eenvoudige wijze naar 'glas' te gaan;
 • makers van digitale media (websites, apps, etc.) die ook interactieve publicaties gaan creëren;
 • uitgevers die een digitale publicatievorm voor hun auteurs en afnemers willen bieden.

De training wordt toegespitst op de precieze behoeften van de cursisten. Ontwerpers, DTP-ers en andere grafische uitvoerders willen hun kennis en ervaring in Adobe InDesign uitbreiden, en beginners moeten eerst nog leren omgaan met die software. Terwijl een groep uitgevers of managers geen uitgebreide instructies en oefeningen hoeft en meer heeft aan een goede uitleg en korte demonstratie.

Hieronder staat het scenario voor grafische uitvoerders beschreven:

Doelstelling

Leer hoe je een ePub 3.0 Fixed Layout maakt m.b.v. Adobe InDesign, met allerlei vormen van interactie, navigatie en 'rijke' media zoals audio en video.

Na deze training kan je je eigen workflow opzetten voor het ontwerpen en produceren van ePubs FXL en leer je ook rekening te houden met aspecten die nu nog niet zo goed of betrouwbaar werken. Ook worden de vele verspreidingsvormen besproken.

Een voorbeeld, gemaakt door één van de vele cursisten.

Inhoud

Wat zijn ePubs FXL, hoe werken ze en hoe maak je ze? Wat is er wèl en níet mogelijk?

Een korte opsomming van de te behandelen onderwerpen:

 • Algemene inleiding over soorten digitale publicaties
 • Uitleg over algemene techniek van ePub-bestanden (2.0 en 3.0)
 • Opzet layout, algemene aanwijzingen voor interactieve content
 • Hyperlinks Bookmarks (Bladwijzers) en navigatie toevoegen
 • Slideshows, pop-ups, tabbladen en andere interacties maken
 • Video en audio prepareren en toevoegen, animaties instellen
 • Aandacht voor cover, inhoudsopgave, compressie van beelden
 • Typografische opties en gebruik van lettertypen t.b.v. EPUB
 • Vereisten, valkuilen en de (on)mogelijkheden van ePubs FXL
 • Tips over de verspreiding en het exporteren van ePub FXL
 • Gebruik maken van de Publish Online functie van Adobe

Verder zie je (kort) hoe een typische "reflowable" ePub 2.0 wordt gemaakt, zodat het verschil met ePub 3.0 FXL des te duidelijker wordt.

Voorkennis

Om de oefeningen tijdens deze training goed te kunnen volgen en uitvoeren, is een redelijke Adobe InDesign-kennis en ervaring wenselijk. Heb je die (nog) niet, volg dan eerst een training die je de basis leert van InDesign en bouw wat routine op. Ook voor die training kan je uiteraard bij mij terecht.

De training leunt sterk op de sterk verbeterde functies die vanaf Adobe InDesign CC 2014.1 beschikbaar zijn. Deze versie is voor dit doel dan ook minimaal vereist, maar je hoeft geen ervaring met die versie te hebben.

Verwante trainingen

Deze training maakt deel uit van een nieuw cluster, Digitaal Publiceren. Daarin horen de onderstaande andere trainingen:

De eerste twee (Intro en Interactie) zijn wat algemener, de andere zijn juist specifiek gericht op het maken van één type digitale publicatie.

Voorafje ?

Overweeg eventueel die eerste training (eventueel als seminar) als 'voorafje' bij deze training, zodat je een beter totaalbeeld en inzicht in alle nieuwe publicatie-vormen krijgt en beter weet wat je kan uitdiepen.

Interesse ?

Neem gerust contact op voor het bespreken van de inhoud van deze of een andere training. Of raadpleeg een van de vele training-aanbieders die mij wel eens inzetten voor hun klassikale trainingen.

© 2018 - Studea  peter@studea.nl  +31 (0) 6 46 220 421