Vertalingen

Een speciale categorie teksten betreft het maken van vertalingen, of beter gezegd: "lokalisaties" van Engelstalige teksten. Dat heb ik van 2003 tot 2008 (via ePapyrus) voor Apple EU gedaan. Het betrof o.a. online documentatiemateriaal en presentatiemedia voor het personeel van Apple-resellers, veel productbeschrijvingen voor de Apple Store Online en ander voorkomend tekstmateriaal.

Vanwege de sterk toenemende frequentie en de te grote tijdsdruk (wat niet meer te combineren was met mijn activiteiten als docent) moest ik in 2008 helaas mijn taak als eindverantwoordelijke staken. Ik ben toen Apple-trainingen in klasvorm gaan geven (i.p.v. ze vertalen).

Niettemin ben ik nog inzetbaar voor incidentele vertaal-opdrachten.

© 2018 - Studea  peter@studea.nl  +31 (0) 6 46 220 421